Sedacion - Brianza Dent

Sedacion

Çfarë është sedacioni koshient?

Sedacioni koshient është një teknikë anestetike e përdorur për të shkaktuar një gjendje të relaksimit, amnezisë dhe kontrollit të dhimbjes gjatë një procedure diagnostike ose kirurgjike duke perdorur barna qetësuese intravenoze.
Perceptimi i prekjes, ndjesia e shpimeve në kokë, ndjesia e kokës së zbrazët dhe “ndriçimi” janë të gjitha reagimet normale ndaj qetësimit: mund të ketë gjithashtu një ndjenjë të përgjumjes, por jo humbje të plotë të vetëdijes pasi sedacioni nuk është anestezi e përgjithshme.

Sedacioni i ndërgjegjshëm është një praktikë e kontrolluar, e sigurt dhe e efektshme që i lejon pacientit të kapërcejë stresin e dhëmbëve dhe lejon dentistin të punoj me qetësi në një pacient bashkëpunues dhe të përkryer.
Sedacioni i ndërgjegjshëm nuk përfshin humbjen e reflekseve mbrojtese , që është aftësia për të ruajtur në mënyrë të pavarur sistemin e rrugëve të frymëmarrjes dhe për t’iu përgjigjur në mënyrë adekuate stimuleve fizike dhe komandave verbale.

Kujt i shërben?

Është i dobishëm për të gjithë pacientët, stresi apo frika e të cilëve i pengon ata të përfundojnë procedurën dentare.

Ai i shërben pacientit të rritur i cili gjen zgjidhje përfundimtare dhe të këndshme ndaj anktheve të tij.
Ajo shërben për fobi që përndryshe do të trajtohej me vështirësi.

Sidoqoftë, ekzistojnë kundërindikacione ndaj sedacionit koshient që theksohen gjatë ekzaminimit dhe mbledhjes së anamnezës gjatë intervistës fillestare të pacientit me dentistin dhe më pas me anesteziologun.

Kur përdoret?

Zgjedhja i lihet pacientit dhe është gjithmonë i ekzekutueshëm nëse anamneza është e pranueshme. Është e këshillueshme si në operacionet më invazive, si në operacionet më të thjeshta që bëjnë pacientin të shqetësuar, siç është pastrimi I gurezave, marrja e mases ose në heqjen e rrënjëve dhe në të gjitha procedurat kirurgjikale të implantologjisë, parodontologjisë, nxjerrjes së dhëmbëve, mbushjet ose devitalizimin e dhëmbëve.

Klinikë Dentare Tiranë - Brianza Dent

Si kryhet kjo procedurë?

Sedacioni koshient mund të kryhet me shumë teknika, njëra prej të cilave është inhalimi i një përqindje fikse dhe jo toksike të oksidit të azotit dhe oksigjenit përmes maskës së hundës.
Oksidi i azotit është një gaz i njohur, testuar dhe përdorur që nga viti 1800. Nuk dihen alergji ndaj këtij gazi, nuk metabolizohet nga trupi dhe eliminohet nga frymëmarrja. Efektet e qetësimit të vetëdijshëm janë të menjëhershëm dhe të kthyeshëm brenda disa minutave.

A keni ndonjë komplikacion?

Sedacioni i ndërgjegjshëm është një metodë e sigurt dhe e përdorur gjerësisht në të gjithë botën, megjithatë, si me të gjitha trajtimet mjekësore, edhe nëse zbatohet në mënyrë korrekte nuk është pa komplikime të tilla si:
1. Komplikime respiratore dhe bronkospazme
2. Komplikimet kardiovaskulare (ulja e presionit me djersitje, nauzea dhe nganjëherë të vjella)
3. Të përzier dhe të vjella

A keni ndonjë kundërindikacion?

• Ngatërrim i zorrëve
• Trauma të kafkës dhe fytyrës
• Emfizemë bullo
• Bllokim i veshit të mesëm
• Mungesa e vitaminës B12
• Bronkit COPD, emfizema
• Ndërhyrjet e mëparshme oftalmologjike
• Klaustrofobia
• Deformiteti maxillofacial dhe / ose pengesat nazale
• Shtatëzënësia
• Trajtimi me bleomicin sulfate

Sedacion

Çfarë është sedacioni koshient?

Sedacioni koshient është një teknikë anestetike e përdorur për të shkaktuar një gjendje të relaksimit, amnezisë dhe kontrollit të dhimbjes gjatë një procedure diagnostike ose kirurgjike duke perdorur barna qetësuese intravenoze.
Perceptimi i prekjes, ndjesia e shpimeve në kokë, ndjesia e kokës së zbrazët dhe “ndriçimi” janë të gjitha reagimet normale ndaj qetësimit: mund të ketë gjithashtu një ndjenjë të përgjumjes, por jo humbje të plotë të vetëdijes pasi sedacioni nuk është anestezi e përgjithshme.

Sedacioni i ndërgjegjshëm është një praktikë e kontrolluar, e sigurt dhe e efektshme që i lejon pacientit të kapërcejë stresin e dhëmbëve dhe lejon dentistin të punoj me qetësi në një pacient bashkëpunues dhe të përkryer.
Sedacioni i ndërgjegjshëm nuk përfshin humbjen e reflekseve mbrojtese , që është aftësia për të ruajtur në mënyrë të pavarur sistemin e rrugëve të frymëmarrjes dhe për t’iu përgjigjur në mënyrë adekuate stimuleve fizike dhe komandave verbale.

Kujt i shërben?

Është i dobishëm për të gjithë pacientët, stresi apo frika e të cilëve i pengon ata të përfundojnë procedurën dentare.

Ai i shërben pacientit të rritur i cili gjen zgjidhje përfundimtare dhe të këndshme ndaj anktheve të tij.
Ajo shërben për fobi që përndryshe do të trajtohej me vështirësi.

Sidoqoftë, ekzistojnë kundërindikacione ndaj sedacionit koshient që theksohen gjatë ekzaminimit dhe mbledhjes së anamnezës gjatë intervistës fillestare të pacientit me dentistin dhe më pas me anesteziologun.

Kur përdoret?

Zgjedhja i lihet pacientit dhe është gjithmonë i ekzekutueshëm nëse anamneza është e pranueshme. Është e këshillueshme si në operacionet më invazive, si në operacionet më të thjeshta që bëjnë pacientin të shqetësuar, siç është pastrimi I gurezave, marrja e mases ose në heqjen e rrënjëve dhe në të gjitha procedurat kirurgjikale të implantologjisë, parodontologjisë, nxjerrjes së dhëmbëve, mbushjet ose devitalizimin e dhëmbëve.

Si kryhet kjo procedurë?

Sedacioni koshient mund të kryhet me shumë teknika, njëra prej të cilave është inhalimi i një përqindje fikse dhe jo toksike të oksidit të azotit dhe oksigjenit përmes maskës së hundës.
Oksidi i azotit është një gaz i njohur, testuar dhe përdorur që nga viti 1800. Nuk dihen alergji ndaj këtij gazi, nuk metabolizohet nga trupi dhe eliminohet nga frymëmarrja. Efektet e qetësimit të vetëdijshëm janë të menjëhershëm dhe të kthyeshëm brenda disa minutave.

A keni ndonjë komplikacion?

Sedacioni i ndërgjegjshëm është një metodë e sigurt dhe e përdorur gjerësisht në të gjithë botën, megjithatë, si me të gjitha trajtimet mjekësore, edhe nëse zbatohet në mënyrë korrekte nuk është pa komplikime të tilla si:
1. Komplikime respiratore dhe bronkospazme
2. Komplikimet kardiovaskulare (ulja e presionit me djersitje, nauzea dhe nganjëherë të vjella)
3. Të përzier dhe të vjella

Klinikë Dentare Tiranë - Brianza Dent

A keni ndonjë kundërindikacion?

• Ngatërrim i zorrëve
• Trauma të kafkës dhe fytyrës
• Emfizemë bullo
• Bllokim i veshit të mesëm
• Mungesa e vitaminës B12
• Bronkit COPD, emfizema
• Ndërhyrjet e mëparshme oftalmologjike
• Klaustrofobia
• Deformiteti maxillofacial dhe / ose pengesat nazale
• Shtatëzënësia
• Trajtimi me bleomicin sulfate

   Rr. Bardhok Biba, Pll. Hodaj, Ap.
A9, Tirana – Albania

info@brianzadent.al

Hën – Sht 8.00 – 18.00

+355 69 704 0055
+39 392 36 92 789